Dorpshuis Ús Gebou

Dorpshuis Ús Gebou

Stichting Dorpshuis ” Ûs Gebou ”
voorzitter: Henk Torensma.
skriuwer: Tineke Walstra.
ponghalder:Gatske Kraak.
Joke de Groot.
Jaap Krotje.
Willem Cuperus.
Telnr.: 0518 – 42 17 00
www.usgebou.nl
email: info@usgebou.nl

Raad van toezicht Dorpshuis ” Ûs Gebou ”
Alle verenigingen 1x per jaar in vergadering bijeen.

Aktiviteitencommissie St.Dorpshuis ” Ûs Gebou ”
Jantje Westra 0518 -32 18 46
Folkje Schat   0518 – 42 17 95
Gryt Torensma 0518 – 84 12 66
Jannette v/d Ploeg 0518 – 43 23 34