Dorpshuis Ús Gebou

Dorpshuis Ús Gebou

Stichting Dorpshuis ” Ûs Gebou ”
voorzitter: Henk Torensma
skriuwer: Tineke Walstra
ponghalder: Gatske Kraak
Joke de Groot
Jaap Krotje
Gerrit van der Wal
Telnr.: 0518 – 42 17 00
www.usgebou.nl
email: info@usgebou.nl

Raad van toezicht Dorpshuis ” Ûs Gebou ”
Alle verenigingen 1x per jaar in vergadering bijeen.

Aktiviteitencommissie St.Dorpshuis ” Ûs Gebou ”