Kaatsvereniging "Het Centrum"

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Vacant
Sjoukje Minnema
Hilda van der Galien
Appie de Groot
Arjen Overman
Jan de Groot
Pietsje Pasma
Rinze Ynema
Hendrik Bakker


0518 42 16 92
0518 40 19 79
0518 40 23 01
06 39 75 21 53
06 11 47 06 33
06 14 15 17 11
06 12 95 01 34
06 19 37 91 01