Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Kaatsvereniging "Het Centrum"

Wij organiseren vanaf april kaatstrainingen voor de jeugd vanaf 5-6 jaar

Wanneer:
Op de dinsdagavond van 18.30 uur – 19.30 uur op het kaatsveld in Aldeleie. 

kv Het Centrum 15 aug

Sportpark Alde Leie
Leijester Hegedijk 10a
9071 XC Alde Leie

De kosten/lidmaatschap:
Jeugd van 6 t/m 14 jaar €12,50 per jaar
Actieve leden vanaf 15 jaar €22,- per jaar

Jongens en meisjes uit Froubuurt en Aldeleie,
Dinsdag 12 mei starten K.V Het Centrum en K.V Klaine Izak weer met de kaatstrainingen voor de jeugd van 6 jaar t/m 12 jaar uit Froubuurt en Aldeleie.
Ook jij mag hier aan mee doen!
Heb jij altijd al eens willen kaatsen, kom dan vrijblijvend een keer meetrainen.

De training is alleen bij droog weer en tot aan de zomervakantie.
Om het buitensporten voor de jeugd weer mogelijk te maken zijn er wel een aantal regels waar wij ons aan moeten houden. Wij verwachten dat iedereen zich hieraan gaat houden, want alleen op deze manier is het sporten buiten verantwoord.
We hopen jullie dan te zien!

Groeten K.V Het Centrum en K.V Klaine Izak

Mocht je onze kaatsvereniging willen steunen dan kun je bijvoorbeeld donateur worden of lid worden van de club van 10.
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met onze penningmeester Hilda v/d Galiën.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

 


Jeugdzaken:

Vacant
Pietsje Pasma
Hilda van der Galiën
Appie de Groot
Pieter Ritsma
Rinse Ynema

Jan de Groot


06 14 15 17 11
0518 40 19 79
0518 40 23 01


06 11 47 06 33


Adresgegevens secretaris:
Langedijk 4
9071 XE  Alde Leie
Tel.: 06 14 15 17 11

Het laatste nieuws vind je op onze Facebook pagina!

Sportpark Alde Leie
Leijester Hegedijk 10a, 9071 XC Alde Leie