Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Kaatsvereniging "Het Centrum" Alde Leie

Opgericht 1900

Sportpark Alde Leie
Leijester Hegedijk 10a
9071 XC Alde Leie

De kosten/lidmaatschap:
Jeugd van 6 t/m 14 jaar €12,50 per jaar
Actieve leden vanaf 15 jaar €22,- per jaar

Jeugdtraining en competitiekaatsen
Dit jaar gaat het iets anders dan we gewend waren. We gaan vanaf maandag 4 april elke week een half uurtje trainen en gelijk daarna competitie kaatsen met de jeugd. En ook dit jaar zullen de kinderen van Froubuurt weer deelnemen bij zowel het trainen als competitiekaatsen.
De jeugdtrainers dit jaar zijn Willem Cuperus namens Alde Leie, en Melanie v/d Mossel namens Froubuurt.

Paasmaandag en pinkstermaandag is er geen trainingen/competitie.

Iedereen vanaf 6 jaar is welkom. Inloop vanaf 18.15 uur,
start training18.30 uur.

De laatste keer van dit seizoen is op maandag 11 juli. We hebben dan weer een leuke afsluiting van het seizoen voor de jeugd. Tevens zal dan de prijsuitreiking van het competitie kaatsen zijn.

Kom bij mooi weer in korte broek en shirt en (kaats)sportschoenen dus niet op crocs of zoiets, en is het wat kouder trek dan je trainingspak aan en voor wie al een kaatsmof heeft, neem die dan ook mee.

Hulp van ouders is welkom tijdens het competitiekaatsen (om de telegraaf bij te houden van de competitie wedstrijden  – vanaf 19.00)

Seniorenkaatsen/Teatsen
Met trots kunnen we zeggen dat er na jaren van afwezigheid weer een groep leden/dorpsgenoten actief bezig is op het kaatsveld. Hier zijn we in 2021 mee begonnen en dit was een succes.

Elke week waren er vele15+ actief bezig op het kaatsveld.
Elke vrijdag vanaf 8 april om 19.30 uur is er kaatsen en/of teatsen (dit wordt met de kaatsgroep afgestemd via whatsapp).

We hebben voor een ieder wat wils. We hebben kaatsers die al jaren vele kaatsen voorbij hebben geslagen en we hebben een groep kaatsers die het willen leren. Kom jij ook?

Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Inloop vanaf 19.15 uur.

Wedstrijdagenda 2022 van K.V. het Centrum Alde Leie

 • KNKB meisjes afd + opstap
  Zondag 15 mei
  Aanvang 10.00 uur
  Alleen voor KNKB kaatsers

 • “Ouder” en Kind partij
  Zondag 29 mei
  Aanvang 14.00 uur
  Jeugdleden KV Het Centrum + ouder

 • Federatie Zondag 4 juli
  Aanvang 14.00 uur
  Jeugdleden KV Het Centrum + Regio Noard-East Fryslân

 • Nachtkaatsen
  Zaterdag 11 juni
  Aanvang 19.00 uur
  Vanaf 15 jaar

 • Teatsen
  Zondag 3 juli
  Vanaf 13.00 uur
  Vanaf 15 jaar

Opgave kan bij:
Pietsje Pasma 06 14 15 17 11
of via de mail: kvhetcentrum@gmail.com

Mocht je onze kaatsvereniging willen steunen dan kun je bijvoorbeeld donateur worden of lid worden van de club van 10.
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Voorzitter:
Tietie Vroom

Secretaris:
Pietsje Pasma 

Penningmeester:
Hilda van der Galiën 

Algemene leden
Appie de Groot
Pieter Ritsma

Adresgegevens secretaris:
Tel.: 06 14 15 17 11
Mail adres: kvhetcentrum@gmail.com

Het laatste nieuws:
Tel.: 06 14 15 17 11
www.aldeleie.nl 

www.facebook.com/kvhetcentrum

Het laatste nieuws vind je op onze Facebook pagina!

Sportpark Alde Leie
Leijester Hegedijk 10a, 9071 XC Alde Leie