Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

50+ Soos

 

Alde Leie heeft een 50+Soos die in de periode januari t/m mei maandelijks een activiteit aanbiedt.

Er worden lezingen gegeven en in februari wordt de 50+Soos de gelegenheid geboden om naar de Try Out te komen van toneelvereniging “De Plankeprikkels”. In mei wordt het voorjaar afgesloten met een reisje. Na de zomerperiode komen we weer bijeen. Oktober en november staan dan weer in het teken van een lezing en in december komen we bijelkaar voor een Kerstsoos.

De 50+Soosmiddagen worden gehouden op een woensdag.Het tijdstip is van 14.30 tot 16.30 uur. Men hoeft geen lid te zijn, alle dorpbewoners zijn welkom. De toegang is € 5,00 inclusief koffie of thee met een versnapering. Bekendmaking van het onderwerp van de soosmiddagen wordt door een briefje in de bus, en op de website gegeven.  De animo voor de hoogtepunten zoals het reisje en Kerstsoos is groter dan voor de lezingen.

30 mei is er een bootreisje, om 13.00 uur rijden we gezamenlijk naar Terhorne waar de rondvaartboot De Redbad voor ons klaar ligt vandaar uit gaan we varen in de Zuidwesthoek van Friesland. Aan boord worden we welkom geheten, met koffie/thee en oranjekoek en sluit de middag af met een buffet. Om 18.00 uur hopen we weer aan te meren en gaan we terug naar Alde Leie.

Het bestuur van 55+Soos bestaat uit:
Ineke van den Boogert, voorzitter 06-53513704
Tineke Walstra,secretariaat 06-16350227
Hinke Lap 0518-421612
Tietsie Quarree 06-53548527