Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Programma dorpsfeest Alde Leie, Around the world

Na een aantal rustige jaren gaat het weer gebeuren, het dorpsfeest van Alde Leie komt eraan!
Het uitgebreide programma kun je vinden in het boekje (huis aan huis verspreid)
Houd voor al het actuele nieuws onze facebook pagina in de gaten (hier kun je alle gemaakte foto’s ook vinden) Facebook Dorpsfeest Alde Leie

Vrijdag 1 juli 2022

15:00 uur: 
Spelletjes voor de basisschoolkinderen

17:00 uur:
Pannenkoeken eten voor de basisschoolkinderen

18:00 uur:
Buffet voor iedereen
Opgave vooraf

20:00 uur:
Zingo-Bingo

22:00 uur:
Live muziek van Drive-in Show Music&Ligths

Zaterdag 2 juli 2022

9:30 uur:
Optocht

10:30 uur:
Koffie, thee en limonade met oranjekoek in de tent voor iedereen

14:00 uur:
Expeditie Alde Leie
Opgave tot uiterlijk 13:00 uur in de tent

17:00 uur:
Prijsuitreiking

18:00 uur:
Hollandse Pot
Opgave vooraf

22:00 uur:
Live muziek van de band Shunshine
Entree €10,-

Zondag 3 juli 2022

12:00 uur:
Teatsen
Opgave bij het kaatsbestuur

16:00 uur:
Alde Leister borrel middag
Live muziek van Sjouke van Kammen

22:00 uur:
Afsluiter in de kroeg

Brief: Terinzagelegging Ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen

Op 21 december heeft het college van B&W positief besloten om het ontwerp
Beleidskader wonen in de dorpen voor een ieder ter inzage te leggen. Het
ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen ligt ter inzage van donderdag 23
december tot en met woensdag 2 februari 2022. Graag informeren wij u in deze
brief hierover.

Begin 2021 heeft gemeente Leeuwarden de Vragenlijst wonen in de dorpen
uitgezet in de dorpen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten heeft
informatie gegeven over de woningbehoefte in de dorpen. Tevens zijn met
dorpen gesprekken gevoerd naar aanleiding van deze resultaten. Dit ten
behoeve van het nieuwe beleidskader wonen in de dorpen. Daarnaast hebben
we gesprekken gevoerd met deskundigen, demografische gegevens onderzocht
en de huidige woningmarkt in de dorpen geanalyseerd. Dit alles tezamen heeft
het ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen tot stand gebracht.

De hele brief lezen? Download hem hier>>

Beste kerstbomeninzamelaars!

Jullie voelen hem natuurlijk al aankomen. De kerstbomenactie gaat evenals in dit jaar volgend jaar niet door. We zitten weer in een lockdown, en vanuit de gemeente willen wij geen activiteiten ondernemen die mensen bij elkaar brengen. Helaas is het materiaal afgelopen vrijdag verzonden. Net voor de ingelaste persconferentie.

Ik hoop oprechte dat we in 2023 echt weer een kerstbomenactie houden.

Ondanks alles wens ik jullie fijne feestdagen en een gezond 2022 toe.

Met vriendelijke groet,

Alie Valkema,
Projectmedewerker Milieu
Gemeente Leeuwarden

Oproep m.b.t. het pakketje voor Alde Leie

Beste bewoners van Alde Leie,

Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat jullie wat van mij hebben gehoord. De laatste keer was het stukje dat ik voor De Pet geschreven had. In dit stukje stond dat ik graag met jullie een nagesprek wilde houden waarbij ik ook de pakketjes kon verzamelen. Helaas is dat nu niet mogelijk vanwege de huidige coronamaatrdegelen. Gelukkig is er een plan B! Als je nog een pakketje thuis hebt, mag je die inleveren bij Marja Plantenga (Leyesterhegedyk 20, 9071XC). Vervolgens, wanneer de pakketjes compleet zijn, haal ik deze weer op bij Marja en maak ik van de vijfde pakketjes (de pakketjes die jullie zelf hebben ingevuld) een mooi product! Dit kan een stukje voor op mijn website zijn of wellicht een stukje voor op jullie dorpswebsite of iets voor in De Pet. Dit staat nog niet vast. Maar ik zal mijn best doen om er wat moois van te maken! Bedankt voor het lezen.

Groetjes,

Feya Hovenga

Wedstrijdagenda van K.V. het Centrum

KV het Centrum Alde Leie
KV het Centrum Alde Leie

Wedstrijdagenda van K.V. het Centrum

 • De Pekel Jeugd Partij.
  Zaterdag 15 mei✅

 • Federatie partij “tusken waad en ie”
  Zaterdag 12 juni
  Aanvang 13.00 uur.

 • “Ludieke” senioren partij. Zondag 4 juli
  Aanvang 14.00 uur.

 • KNKB pupillen meisjes A+B
  Zondag 11 juli
  Aanvang 10.00 uur.

Oproep dorpsbewoners die willen meespelen in een voorstelling

Gezocht!

De oproep vraagt naar dorpsbewoners uit Alde Leie die willen meespelen in een voorstelling voor school. De voorstelling gaat over het verenigingsleven.

Oproep voor spelers

Hallo! Wij zijn Dideke en Feya, wellicht heb je ons al eens gezien/gesproken. Wij zijn namelijk theaterstudenten die op dit moment, voor onze opleiding, onderzoek doen naar het verenigingsleven in jullie dorp, Alde Leie.

Ons doel is om een voorstelling te maken over jullie verenigingsleven. Daarvoor hebben wij spelers nodig en wie kunnen er nou beter in een voorstelling spelen over Alde Leie, dan haar dorpsbewoners zelf?
Wij zijn dus op zoek naar dorpsbewoners die in onze voorstelling willen spelen. Het gaat om een klein theatraal product van maximaal een kwartiertje, je hebt geen ervaring nodig, iedereen is welkom en repetities zullen plaatsvinden in overleg (hoe vaak, hoe lang, waar en wanneer).

Liever niet spelen, maar wel mooie verhalen om te delen? Dan ben je ook hartstikke welkom! Wij zijn namelijk ook opzoek naar mensen die mooie verhalen/ervaringen hebben over het verenigingsleven in Alde Leie.
Lijkt dit je nou leuk of interessant om te doen of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar hovengafeya@gmail.com of bel/app naar 0637471291.

Uiteraard zal alles coronaproof plaatsvinden.