Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Uitvoeringen van Toneelvereniging “De Plankeprikel”

Treast mei suker en molke

Uitvoeringen van “Treast mei sûker en molke

Zondag 1 maart 2020
Tijd: 15.30 uur
Waar: Dorpshuis Ons Gebouw
Adres: Streek 9 te Alde Leie

Zaterdag 7 maart 2020
Tijd: 20.00 uur
Waar: Dorpshuis Ons Gebouw
Adres: Streek 9 te Alde Leie

Entree: €10,00
(inclusief een bakje “treast mei sûker en molke” en een stukje keallepoat)

Kaarten te bestellen via een bericht op Facebook of via Rennie Fokkema (0518-421335)

26 januari – Gezellig Middagje Muziek

The Mudbirds

Gezellig middagje muziek in de Drie gemeenten Alde Leie

Op Zondag 26 januari 2020 organiseren we weer een Gezellig middagje muziek in Eetcafé de Drie Gemeenten in Alde Leie.
Met trots presenteren wij deze keer The Mudbirds (Alan Laws en René Tweehuysen) uit Oude Bildtzijl.

Wat: The MudbirdsBlues duo uit Oude Bildtzijl
Waar: Eetcafé de Drie Gemeenten in Alde Leie Wanneer: 26 januari 2020 Tijd: 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Kaarten voorverkoop t/m 24 januari: €5,-
Entree 26 januari bij de kassa: €7,50
Kaarten bestellen: via SMS of App naar 06 10 68 20 02

The Mudbirds is een grensverleggend blues duo. Muziekliefhebbers zullen worden verrast. Nieuwe originele geluiden, moderne harmonieën, onverwachte ritmes en een zeldzame combinatie van mondharmonica en diverse slide-gitaar instrumenten. Niet makkelijk om te plaatsen, ergens tussen blues, bluegrass en wie weet waar….

Als winnaars van the Dutch Blues Challenge in 2011 (solo/duos) vertegenwoordigden The Mudbirds Nederland tijdens de prestigieuze International Blues Challenge in Memphis in 2012. Hun eerste cd ‘Slick Blues’ is met veel lof onthaald. Als solo/duo act waren The Mudbirds in 2017 finalisten in finale van de Dutch Blues Challenge.
Info: www.themudbirds.com

Nieuwe regels: Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden, per 1 januari 2020

Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 januari gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt kappen.

Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?

 • Voor het kappen van maximaal 9 bomen heeft u geen vergunning nodig.
 • Voor het kappen van 10 of meer bomen heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat daarbij om bomen die op 1.30 m. hoogte een stamdoorsnede hebben van 20 cm of meer. Kleinere bomen tellen niet mee. Als een boom voorkomt op de lijst van monumentale en waardevolle bomen moet u altijd een vergunning voor kap aanvragen
 • Als u een vergunning nodig heeft dan geldt ook een herplantplicht van
  110%. Als herplant niet mogelijk is betaalt u een compensatiebedrag van €500,- per boom. Voor een monumentale of waardevolle boom is dit €2000,- .
  Deze bedragen worden in het Compensatiefonds groen gestort. Dit fonds wordt bijvoorbeeld gebruikt om op andere plekken bomen en groen te planten.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht het plaatsen van zonnepanelen toe. Bij plaatsing van zonnepanelen moet u er rekening mee houden dat bestaande bomen mogelijk kunnen groeien. U mag geen bomen snoeien of kappen als die het licht van uw zonnepanelen wegnemen.

Meer informatie

U vindt de regels en overige informatie voor het kappen van een boom op de website van de Gemeente Leeuwarden, op de pagina Groen. Hier vindt u ook de lijst van monumentale en waardevolle bomen.

Eindejaarsbericht van Doarpsbelang Alde Leie

Eindejaarsbericht van Doarpsbelang Alde Leie

Alle huishoudens in ons dorp ontvangen het boekje
Kuierpad Alde Leie“.

Een wandeling door Alde Leie met in de hand dit boekje, waarin iets wordt verteld over de geschiedenis van ons dorp. Wij wensen u veel lees- en wandelplezier.

Verder graag aandacht voor de volgende punten:

 • Inzameling kerstbomen: zaterdag 4 januari 2020 vanaf 9.00 uur komen wij de bomen weer ophalen. Graag de bomen zichtbaar aan de weg leggen. Wilt u de boom eerder kwijt dan kan dat: de verzamelplaats is: Langedyk nr. 2 op het erf, graag zodanig neerleggen dat niemand er last van heeft.
 • Nieuwjaarsborrel i.s.m. het dorpshuis.
  Dit jaar een Thai’s buffet.
  Datum: Zaterdag 4 januari 2020 vanaf 17.00 uur in Us Gebou.
  Opgeven bij:
  Henk Torensma tel.nr. : 0518-421481
  Pietie Pollema–Dijkstra tel.nr.: 0518-421307
  Email: j.pollema@comveeweb.nl
  Kosten: € 15,00 pp ( kinderen tot 12 jaar € 10,00 )
  Graag voor 2 januari 2020 opgeven
 • Nieuwe bestuursleden:
  Op de eerst volgende jaarvergadering in februari 2020 zijn er bestuursverkiezingen. Joukje Stork en Ingrid Massing hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Alleen de secretaris/penningmeester Pietie Pollema-Dijkstra blijft zitten.
  Dit is niet een wenselijke situatie.
  Oproep: Wie wil meedraaien in ons bestuur van Doarpsbelang?
  Onderwerpen waar wij nu bezig zijn: verkeersveiligheid, energie neutraal, aanleg bloemenlint, besteding dorpenbudget, contacten onderhouden met de gemeente.
 • Contributie: de leden ontvangen een nota hiervoor.
  Niet-leden en nieuwe bewoners wordt gevraagd of zij lid willen worden vanaf 2020.

Wie meer wil weten over de functie van Doarpsbelang kan contact opnemen met een van de bestuursleden

Het bestuur van Doarpsbelang Alde Leie wenst u

Het bestuur van Doarpsbelang Alde Leie wenst u prettige feestdagen

Ingrid Massing
Joukje Stork
Pietie Pollema-Dijkstra

Programma Dorpsfeest 2019

Feest in alde leie

Programma vrijdag 5 juli 2019

12.30 uur: Patat eten voor de jeugd van Alde Leie (t/m groep 8 van de basisschool)

13.00 uur: Goochelaar Minze Dijksma voor de kinderen in de tent – Gratis toegang

14.30 uur: Ald Leijester jeugd PC – Opgave vooraf bij Kaatsbestuur

18:00 uur: Italiaans buffet voor iedereen – Opgave vooraf

20:00 uur: Pubquiz – Opgave op het veld

22.00 uur: Live muziek van de Kolkenblazers (gratis)

Wij zouden graag zien dat iedereen de vrijdagavond verkleed gaat in de stijl van de jaren 90. Denk hierbij aan populaire bands uit die tijd, bekende personen of films. Voor de best verklede persoon of groep hebben we een mooi prijsje! Jullie mogen al tijdens de Pubquiz verkleed gaan, kunnen we daarna gelijk door het feestgedruis is!

Programma zaterdag 6 juli 2019

09.30 uur: Optocht – Vanaf 9.00 uur verzamelen ter hoogte van Campint de Roos

10.30 uur: Koffie, thee en limondade met oranjekoek in de tent, voor iedereen

11.00 uur: Optreden van Cabaretier Ruurd Walinga – zie boekje voor meer info

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Zeskamp op het veld en in het dorp. Opgave tot uiterlijk 13.00 uur in de tent

17.00 uur: Prijsuitreking spellen

18:00 uur: Hollandse pot – Opgave vooraf

22:00 uur: Live muziek van de band “Ideaal” Entree €10,-

Drentse band Ideaal

Volg ons op Facebook en maak kans op vrijkaarten voor de zaterdagavond!

Muziek zaterdagavond
Na het succes op de vrijdagavond van vorig jaar komt de Drentse band Ideaal dit jaar op de zaterdagavond naar Alde Leije toe. Ze gaan er weer een groot feest van maken en we zien jullie graag in de tent!

Programma zondag 6 juli 2019

12.00 uur: Teatsen – Opgave bij het kaatsbestuur

16.00 uur: Ald Leister borrelmiddag onder het motto “Fersup de kater
Live muziek van Troubadour Jan Nota!

22.00 uur: Na afloop van het tentfeest gaat de kroeg open om het dorpsfeest af te sluiten

Kijk voor het laatste nieuws over het dorpsfeest op de Facebook pagina!
Dorpsfeest Oude Leije