Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Nieuwe regels: Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden, per 1 januari 2020

Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden

Vanaf 1 januari gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt kappen.

Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?

  • Voor het kappen van maximaal 9 bomen heeft u geen vergunning nodig.
  • Voor het kappen van 10 of meer bomen heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat daarbij om bomen die op 1.30 m. hoogte een stamdoorsnede hebben van 20 cm of meer. Kleinere bomen tellen niet mee. Als een boom voorkomt op de lijst van monumentale en waardevolle bomen moet u altijd een vergunning voor kap aanvragen
  • Als u een vergunning nodig heeft dan geldt ook een herplantplicht van
    110%. Als herplant niet mogelijk is betaalt u een compensatiebedrag van €500,- per boom. Voor een monumentale of waardevolle boom is dit €2000,- .
    Deze bedragen worden in het Compensatiefonds groen gestort. Dit fonds wordt bijvoorbeeld gebruikt om op andere plekken bomen en groen te planten.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht het plaatsen van zonnepanelen toe. Bij plaatsing van zonnepanelen moet u er rekening mee houden dat bestaande bomen mogelijk kunnen groeien. U mag geen bomen snoeien of kappen als die het licht van uw zonnepanelen wegnemen.

Meer informatie

U vindt de regels en overige informatie voor het kappen van een boom op de website van de Gemeente Leeuwarden, op de pagina Groen. Hier vindt u ook de lijst van monumentale en waardevolle bomen.