Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Bonifacius Band in Dorpshuis Us Gebou

Bonifacius Band 22 januari 2023 in Alde Leie

Zondag 22 januari speelt de Bonifacius Band in het Dorpshuis.
Aanvang: 15:00 uur

De Bonifacius Band uit Dokkum is ontstaan in het midden van de jaren ’60. De band speelde aanvankelijk top 40 muziek maar later bestond het repertoire voornamelijk uit de blues.

Bonifacius Band 22 januari 2023 in Alde Leie

De langharige en vaak in leren jacks gestoken tieners hadden een grote schare fans en speelden voornamelijk in Fryslân en soms daarbuiten. Begin jaren zeventig stopte de band en verloren de mannen elkaar uit het oog.

Dankzij Facebook kwam men elkaar in 2014 na bijna 45 jaar weer tegen. Er werd afgesproken om samen naar een concert te gaan van een van de godfathers van de blues, John Mayall. Tegelijkertijd werd een reunie georganiseerd. En waar niemand ooit van had kunnen dromen, men stond aan het eind van datzelfde jaar voor een reunie-concert weer gezamenlijk op het podium. Dat ene concert smaakte zo naar meer dat men besloot na al die jaren weer te gaan repeteren en te gaan toeren.

De lange haren zijn inmiddels verdwenen en/of grijs geworden maar het plezier in het maken van muziek is na ruim 5o jaar nog duidelijk aanwezig. De smaak is in al de jaren wat breder geworden, het repertoire bestaat nu voornamelijk uit muziek uit de jaren 60 en 70 maar soms ook uit muziek van deze tijd. Zo speelt men o.a. nummers van de Rolling Stones, de Kinks, Fleetwood Mac en Eric Clapton maar ook van CCR, Elvis Presley, Joe Cocker en John Denver. En natuurlijk ontbreekt zo nu en dan ook de echte blues niet.

De band bestaat uit van links naar rechts Freerk Bosgraaf toetsen, Sjoerd Stienstra drums, Gert Priem zang en acoustische guitaar, Jan Dijkstra basguitaar, Rein Smallenbroek drums / zang, Willem Vis slag- / solo gitaar.

Vrijdagmiddagborrel in dorpshuis Us Gebou

Vanaf vrijdag 28 oktober gooit Us Gebou voor een aantal weken(!) iedere vrijdagmiddag vanaf 16:30 uur de deuren los voor een ouwerwetse vrijdagmiddagborrel!

Tegen ouwerwetse consumptieprijzen bieden we o.a. een hapje, drankje, biljart, darts, ruime stamtafel en vooral een warme kachel!

Op basis van een Open Podium is bij ons alles bespreekbaar en stellen we in ieder geval de komende weken iedere vrijdagmiddag vanaf 17:00 uur gratis het podium beschikbaar.

Reageren via Facebook kan ook:
www.facebook.com/dorpshuis.usgebou

vrijdagmiddagborrel alde leie

Zwerfafval in dorpen

zwerfafval in dorpen

Zwerfafval in de dorpen

Steeds vaker zien we in Nederland wandelaars in het straatbeeld gewapend met een vuilniszak en grijper. Niet voor niets, want zwerfafval is voor veel inwoners een ergernis. Zwerfafval zorgt voor een onverzorgde indruk en is ook nog eens slecht voor het milieu. De gemeente zet zich in voor een schone leefomgeving, en is blij dat ook veel inwoners daaraan bijdragen. Waarschijnlijk ook in ons dorp.

Inwoners die zwerfafval opruimen, doen het opgehaalde afval nu vaak in de eigen grijze container. Vanaf 2023 gaat in gemeente Leeuwarden het gedifferentieerd tarief voor huishoudelijk afval in. Hiermee wordt een deel van de afvalstoffenheffing bepaald door het aantal kilo’s restafval dat inwoners aanbieden. Dit zou effect kunnen hebben op de bereidheid van bewoners om zwerfvuil te rapen. Wij willen mensen echter niet ontmoedigen om zwerfafval op te ruimen.

Onze vraag aan u is: hoe kunnen wij inwoners die ons helpen, blijven stimuleren om zwerfafval op te ruimen? Welke faciliteiten zijn daarvoor nodig? Uw ideeën zijn van harte welkom. We ontvangen graag uiterlijk 3 oktober 2022 reactie (schoon@leeuwarden.nl).

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zo werken we samen naar een zwerfafvalvrije omgeving. Een schoon dorp, dat ruimt op!

Met vriendelijke groeten,
Team schoon

Programma dorpsfeest Alde Leie, Around the world

Na een aantal rustige jaren gaat het weer gebeuren, het dorpsfeest van Alde Leie komt eraan!
Het uitgebreide programma kun je vinden in het boekje (huis aan huis verspreid)
Houd voor al het actuele nieuws onze facebook pagina in de gaten (hier kun je alle gemaakte foto’s ook vinden) Facebook Dorpsfeest Alde Leie

Vrijdag 1 juli 2022

15:00 uur: 
Spelletjes voor de basisschoolkinderen

17:00 uur:
Pannenkoeken eten voor de basisschoolkinderen

18:00 uur:
Buffet voor iedereen
Opgave vooraf

20:00 uur:
Zingo-Bingo

22:00 uur:
Live muziek van Drive-in Show Music&Ligths

Zaterdag 2 juli 2022

9:30 uur:
Optocht

10:30 uur:
Koffie, thee en limonade met oranjekoek in de tent voor iedereen

14:00 uur:
Expeditie Alde Leie
Opgave tot uiterlijk 13:00 uur in de tent

17:00 uur:
Prijsuitreiking

18:00 uur:
Hollandse Pot
Opgave vooraf

22:00 uur:
Live muziek van de band Shunshine
Entree €10,-

Zondag 3 juli 2022

12:00 uur:
Teatsen
Opgave bij het kaatsbestuur

16:00 uur:
Alde Leister borrel middag
Live muziek van Sjouke van Kammen

22:00 uur:
Afsluiter in de kroeg

Brief: Terinzagelegging Ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen

Op 21 december heeft het college van B&W positief besloten om het ontwerp
Beleidskader wonen in de dorpen voor een ieder ter inzage te leggen. Het
ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen ligt ter inzage van donderdag 23
december tot en met woensdag 2 februari 2022. Graag informeren wij u in deze
brief hierover.

Begin 2021 heeft gemeente Leeuwarden de Vragenlijst wonen in de dorpen
uitgezet in de dorpen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten heeft
informatie gegeven over de woningbehoefte in de dorpen. Tevens zijn met
dorpen gesprekken gevoerd naar aanleiding van deze resultaten. Dit ten
behoeve van het nieuwe beleidskader wonen in de dorpen. Daarnaast hebben
we gesprekken gevoerd met deskundigen, demografische gegevens onderzocht
en de huidige woningmarkt in de dorpen geanalyseerd. Dit alles tezamen heeft
het ontwerp Beleidskader wonen in de dorpen tot stand gebracht.

De hele brief lezen? Download hem hier>>

Beste kerstbomeninzamelaars!

Jullie voelen hem natuurlijk al aankomen. De kerstbomenactie gaat evenals in dit jaar volgend jaar niet door. We zitten weer in een lockdown, en vanuit de gemeente willen wij geen activiteiten ondernemen die mensen bij elkaar brengen. Helaas is het materiaal afgelopen vrijdag verzonden. Net voor de ingelaste persconferentie.

Ik hoop oprechte dat we in 2023 echt weer een kerstbomenactie houden.

Ondanks alles wens ik jullie fijne feestdagen en een gezond 2022 toe.

Met vriendelijke groet,

Alie Valkema,
Projectmedewerker Milieu
Gemeente Leeuwarden

Oproep m.b.t. het pakketje voor Alde Leie

Beste bewoners van Alde Leie,

Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat jullie wat van mij hebben gehoord. De laatste keer was het stukje dat ik voor De Pet geschreven had. In dit stukje stond dat ik graag met jullie een nagesprek wilde houden waarbij ik ook de pakketjes kon verzamelen. Helaas is dat nu niet mogelijk vanwege de huidige coronamaatrdegelen. Gelukkig is er een plan B! Als je nog een pakketje thuis hebt, mag je die inleveren bij Marja Plantenga (Leyesterhegedyk 20, 9071XC). Vervolgens, wanneer de pakketjes compleet zijn, haal ik deze weer op bij Marja en maak ik van de vijfde pakketjes (de pakketjes die jullie zelf hebben ingevuld) een mooi product! Dit kan een stukje voor op mijn website zijn of wellicht een stukje voor op jullie dorpswebsite of iets voor in De Pet. Dit staat nog niet vast. Maar ik zal mijn best doen om er wat moois van te maken! Bedankt voor het lezen.

Groetjes,

Feya Hovenga

Wedstrijdagenda van K.V. het Centrum

KV het Centrum Alde Leie
KV het Centrum Alde Leie

Wedstrijdagenda van K.V. het Centrum

 • De Pekel Jeugd Partij.
  Zaterdag 15 mei✅

 • Federatie partij “tusken waad en ie”
  Zaterdag 12 juni
  Aanvang 13.00 uur.

 • “Ludieke” senioren partij. Zondag 4 juli
  Aanvang 14.00 uur.

 • KNKB pupillen meisjes A+B
  Zondag 11 juli
  Aanvang 10.00 uur.