Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
1988 Balkendster poldermolen

In het Historisch Centrum Leeuwarden liggen de notulen en rekeningboeken van de Balkendster polder. De meeste gegevens komen uit de rekeningboeken. In de notulen van de polder is, behalve de benoeming van de molenaars, weinig te vinden over de molen, omdat er een speciale commissie bestond binnen het polderbestuur dat zich met de molen bezighield. Tot de eerste 30 jaar van de vorige eeuw zijn de rekeningboeken redelijk uitgebreid, de aantekeningen bij de uitgaven worden in de loop der jaren steeds korter.
Aanbesteding bij geslotene briefjesIn de oude edities van de Leeuwarder Courant zijn regelmatig advertenties te vinden met betrekking tot het polderbestuur en een molenaar.
De Balkendster polder is opgericht op 13 juli 1844, goedkeuring GS 23 september 1844.
De molen is gebouwd in 1844, in hetzelfde jaar als de oprichting van de Balkendster polder. Via de Leeuwarder Courant (16 en 23 augustus 1844) is een oproep tot aanbesteding gedaan:

De Poldermolen
De bouwers van de molen zijn Jacob P. Grounstra te Poppingawier en Arjen Jzn. Boorsma Mr Molenmaker te Scharnegoutum voor fl. 1389,-
Oplevering november 1844 in aanwezigheid van de architect J.H. Boonstra.

Het rietwerk aan de kap voldoet niet aan het bestek, de laatste betaling (fl. 29,-) wordt uitgesteld tot april 1845.