Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

De Pet

Doarpskrantsje fan Alde Leie

Hier troch… “De Pet”

Hier troch….. “De Pet”
Is de dorpskrant van Alde Leie

Administratie- en correspondentie adres:
Leijester hegedyk 29
9071 XB  Alde Leie
Mail: oerset@planet.nl

Redactie:
Jannie de Jong
Jetty Keegstra
Marja Plantenga-Loonstra
Janneke Spoelstra

Jiergong 2020

Jiergong 2019

Jiergong 2018

Jiergong 2017