Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie
Welkom op de dorpswebsite van Alde Leie

Eindejaarsbericht van Doarpsbelang Alde Leie

Eindejaarsbericht van Doarpsbelang Alde Leie

Alle huishoudens in ons dorp ontvangen het boekje
Kuierpad Alde Leie“.

Een wandeling door Alde Leie met in de hand dit boekje, waarin iets wordt verteld over de geschiedenis van ons dorp. Wij wensen u veel lees- en wandelplezier.

Verder graag aandacht voor de volgende punten:

 • Inzameling kerstbomen: zaterdag 4 januari 2020 vanaf 9.00 uur komen wij de bomen weer ophalen. Graag de bomen zichtbaar aan de weg leggen. Wilt u de boom eerder kwijt dan kan dat: de verzamelplaats is: Langedyk nr. 2 op het erf, graag zodanig neerleggen dat niemand er last van heeft.
 • Nieuwjaarsborrel i.s.m. het dorpshuis.
  Dit jaar een Thai’s buffet.
  Datum: Zaterdag 4 januari 2020 vanaf 17.00 uur in Us Gebou.
  Opgeven bij:
  Henk Torensma tel.nr. : 0518-421481
  Pietie Pollema–Dijkstra tel.nr.: 0518-421307
  Email: j.pollema@comveeweb.nl
  Kosten: € 15,00 pp ( kinderen tot 12 jaar € 10,00 )
  Graag voor 2 januari 2020 opgeven
 • Nieuwe bestuursleden:
  Op de eerst volgende jaarvergadering in februari 2020 zijn er bestuursverkiezingen. Joukje Stork en Ingrid Massing hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Alleen de secretaris/penningmeester Pietie Pollema-Dijkstra blijft zitten.
  Dit is niet een wenselijke situatie.
  Oproep: Wie wil meedraaien in ons bestuur van Doarpsbelang?
  Onderwerpen waar wij nu bezig zijn: verkeersveiligheid, energie neutraal, aanleg bloemenlint, besteding dorpenbudget, contacten onderhouden met de gemeente.
 • Contributie: de leden ontvangen een nota hiervoor.
  Niet-leden en nieuwe bewoners wordt gevraagd of zij lid willen worden vanaf 2020.

Wie meer wil weten over de functie van Doarpsbelang kan contact opnemen met een van de bestuursleden

Het bestuur van Doarpsbelang Alde Leie wenst u

Het bestuur van Doarpsbelang Alde Leie wenst u prettige feestdagen

Ingrid Massing
Joukje Stork
Pietie Pollema-Dijkstra